Απλα, κατανοητά και με ελάχιστη πιθανότητα λάθους!

Η GMD PROTEAS είναι η εταιρεία που εισήγαγε και καθιέρωσε στην Κύπρο, τη μηχανογραφημένη έκδοση του επιμερισμού των κοινοχρήστων εξόδων των πολυκατοικιών.

Από το 2008, οι πελάτες της GMD PROTEAS παραλαμβάνουν τους λογαριασμούς των κοινοχρήστων τους σε μηχανογραφημένη μορφή, με ελάχιστη πιθανότητα λάθους, σε απλή και κατανοητή μορφή για όλους τους ενοίκους.

Το σύστημα έκδοσης των κοινοχρήστων εξόδων εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα πεδία για την καταχώρηση των δαπανών των πολυκατοικιών, παρέχοντας παράλληλα τις απαραίτητες πληροφορίες και επεξηγήσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Το τμήμα Μηχανογράφησης της GMD PROTEAS φροντίζει για την ανανέωση και συνεχή αναβάθμιση του σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κατοικίας.