Η GMD Proteas αναλαμβάνει την έκδοση, διανομή καθώς και την είσπραξη όλων των χρεώσεων που αφορούν το κτίριο σας σε συστηματική βάση.

Εκτός αυτών πραγματοποιούμε με απόλυτη διαφάνεια και τη καταγραφή των εσόδων και δαπανών του κτηρίου σας . Ως ιδιοκτήτες ακινήτων, θα πρέπει να γνωρίζεται την ακριβής λίστα των εσόδων και εξόδων του κτιρίου σας ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον σας παρέχουμε:
– Ετήσια οικονομική αναφορά.
– Πληρωμή όλων των κοινόχρηστων εξόδων.
– Υπηρεσίες καθαρισμού για να διατηρείτε το κτήριο σας πάντοτε καθαρό.
– Επαγγελματική συντήρηση κήπων, πισινών καθώς και όλων των υπόλοιπων περιοχών που περιβάλλουν το κτίριό σας.
– Τήρηση των πρακτικών και συστηματική ενημέρωση των αρχείων που αφορούν τις συνελεύσεις των μελών της διαχειριστικής επιτροπής.
– Αναλυτικές καταστάσεις εσόδων/εξόδων ανά τρίμηνο και ετησίως.
– Συστηματική επίβλεψη των διαμερισμάτων του κτηρίου για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφαλείας.
– Τμήμα απολύμανσης: Το τμήμα απολύμανσης χειρίζεται όλες τις ανάγκες απολύμανσης του κτιρίου σας για να διασφαλίσει την υγιεινή του χώρου και να πιστοποιήσει ότι το κτήριο είναι κατάλληλο για κατοίκηση.
– Ασφαλιστική Υποστήριξη: Γνωρίζουμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες, καθώς και ενοικιαστές, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ασφάλιση. Για αυτό το λόγο, προσφέρουμε μια πλήρη υπηρεσία ασφαλιστικής υποστήριξης, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή όλων των σχετικών διαδικασιών και να προσφέρουμε όλα τα ωφελήματα της ασφαλιστικής σας κάλυψης στο μέγιστο βαθμό.
– Νομική υποστήριξη: Ως ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης, γνωρίζετε ότι έχετε τις ανάλογες υποχρεώσεις καθώς και δικαιώματα βάση των νομικών αποφάσεων που λαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η GMD Proteas, δεν θα ήθελε να κάνετε κάποιο νομικό λάθος που θα σας κοστίσει. Έτσι το νομικό τμήμα της εταιρείας μας βρίσκεται συνεχώς στη διάθεση σας, για να παρέχει πλήρη και συνεχή υποστήριξη, καλύπτοντας όλες σας τις ανάγκες και λύνοντας τυχόν απορίες.